miércoles, 21 de marzo de 2012

Unit 7

Vocabulary: Technology
exercise 1
Grammar
Relative clauses: exercise 1, exercise 2 , exercise 3, exercise 4, exercise 5,
exercise 6, exercise 7, exercise 8
Some / Any compounds: exercise 1, exercise 2, exercise 3, exercise 4, exercise 5,
exercise 6, exercise 7

No hay comentarios:

Publicar un comentario